شارژ پرینتر

نقد و بررسی سپرشن پد HP 1212

1399/2/2

سپرشن پد (پد کاغذکش) یکی از قطعات بخش تغذیه کاغذ در پرینترها و ... است که تمیز نبودن، فرسودگی و خرابی آن می تواند منجر به جمع شدن و گیر کردن کاغذ در دستگاه شده عملکرد پرینتر را مختل نماید. تعویض قطعه مشکل ساز با سپرشن پد جدید مشکل فوق را حل می نماید.

نحوه تعویض سپریشن پد

.مرحله اول:
پرینتر خودرا خاموش کرده وسیم برق را بکشید.اجازه دهید تا چاپگر خنک شود.
.مرحله دوم:
سینی های ورودی پرینتر را از جای خود را خارج کنید
.مرحله سوم:
سپریشن پد ابی رنگ را در پرینتر پیدا نمایید .
.مرحله چهارم:
ازاد کردن زبانه سپریشن پد
با یک پیچ گوشتی سپریشن پد را از جای خود بلند کنید قرار دادن یک پیچ در شکاف سپریشن پد برای ازاد کردن زبانه ها بلامانع است
مرحله پنجم:
جدا کردن سپریشن پد به این صورت است که از یک طرف پیچ گوشتی ویا اهرم قرار داده شده را فشار دهید و از سوی دیگرسپریشن پد را بکشید تا از پرینتر جدا شود.
مرحله ششم:
نحوه قرادادن سپریشن پد جدید
با یک دست سپریشن پد چدید را در محل سپریشن پد چدا شده نگه د ارید و با دست دیگر سینی ورودی را باز کرده و پایه فنری را به سمت پایین فشار دهید
مرحله هفتم:
با زدن ضربه ای ناگهانی و محکم سپریشن پد را در جای خود قرار دهید.
نکته مهم:
دقت داشته باشید که در هنگام قرار گیری هیج فضای خالی بین سپریشن پد و پای فنری وجود نداشته باشد.
مرحله هشتم:
پیکاپ رولر و کارتریج وسپریشن پد را درجای خود قرار داده و پرینتر را به برق زده روشن نمایید

نام نویسنده امداد تونر
تگ ها