شارژ پرینتر

نقد و بررسی پیکاپ پرینتر HP M451

1399/1/26

نحوه تعویض وتمیز کردن پیکاپ رولر در پرینترهای hp چگونه است؟
1.مرحله اول:
پرینتر خودرا خاموش کرده وسیم برق را بکشید.اجازه دهید تا چاپگر خنک شود.
محل سیم برق پرینتر را در عکس مشاهده می نمایید

2.مرحله دوم:
درب پرینتر خود را باز کنید وکارتریج را از محل خود خارج کنید.
نحوه باز کردن پرینتر و خارج کردن کارتریج در عکس نشان داده شده است.

3.مرحله سوم:
محل قرارگیری پیکاپ رولر در داخل پرینتر می باشد.این غلطک بسیار بزرگ است و رنگ ان خاکستری می باشد.محل قراگیری ان در وسط و پشت محل قرار گیری کارتریج است که پس از برداشتن کارتریج محل ان بسیار واضح است.
درعکس محل قرارگیری پیکاپ رولر را مشاهده می نمایید.
نکته مهم:هنگام تعویض ویا تمیز کردن پیکاپ رولر از دست زدن به تراسفر رولر جدا خوداری نمایید
ترانسفر رولر غلطک لاستیک اسفنجی سیاه رنگ می باشد که در زیر محل قرار گیری کارتریج است.بهتر برای این کار از یک ورق کاغذ استغاده شود به این صورت که در هنگام تعویض یا تمییز کردن پیکاپ رولرکاغذ راروی ترانسفر رولر قراردهید.

مرحله چهارم:
پیکاپ رولر را به سمت پایین چرخانده و به سمت جلوی پرینتر بکشید
در عکس نحوه صحیح دراوردن پیکاپ رولر را مشاهده می نمایید.

مرحله پنجم:
به ارامی و با دقت پیکاپ رولر را در جهت مستقیم بیرون اورید

مرحله ششم:
برای تمیز کردن پیکاپ رولر به یک پارچه بدون پرزو مقداری الکل احتیاج دارید پارچه بدون پرز را به الکل اغشته کرده به ارامی روی پیکاپ رولر بکشید از فشار دادن و یا خشن کشیدن پارچه جدا خوداری نمایید.با مکی دقت و حوصله می توانید به راحتی این عمل ر ا انجام دهید
نکته مهم:الکل ماده ای قابل اشتعال است پس برای اجتناب از هرگونه خطر تمیز کردن پیکاپ رولر را در محلی به دوراز مواد اشتعال زا انجام دهید.هم چنین اجازه دهید تا پیکاپ رولر بعد از تمیز کردن کاملا خشک شود سپس در جای خود قرار دهید .قبل از خشک شدن پیکاپ رولر دستگاه را به برق نزنید.
توجه:در صورت نبود الکل می توانید پارچه بدون پرز را به مقدار بسیار کم مرطوب نمایید.


مرحله هفتم:
با استفاده از یک پارچه خشک بدون پرز پیکاپ رولر را از هرگونه گردو خاک تمییز فرمایید

مرحله هشتم:
قبل قراردادن پیکاپ رولر در محل خود حداقل 20 دقیقیه صبر نمایید تا کاملا خشک گردد سپس در محل خود قرار دهید


مرحله نهم:
طرز صحیح قرار دان پیکاپ رولرو نحوه قرارگیری خود پیکاپ رولر درمحل
توجه داشته باشید که طرز صحیح قرار گیری پیکاپ رولر به این صورت است که زبانه های دایره ای شکل به سمت بالا و زبانه های مستطیلی شکل در قسمت پایین قراردارد قسمت از پیکاپ رولر دارای سطحی صاف است که به پشت چاپگر واردمی شود.که در هنگام قرار دان پیکاپ رولر این نکته بسیار حائز اهمیت است
نحوه صحیح قرار گیری در عکس نشان داده شده است.

مرحله دهم:
پیکاپ رولر به سمت پایین چرخانده و هنگامی که در جای خود قرار گرفت با ضربه ای ناگهانی و محکم ان را درجای خود قرار دهید.

مرحله یازدهم:
کارتریج را درجای خود قرا ر دهید ودرب پرینتر را ببندید.


مرحله دوازدهم:
پرینتر را به برق زده روشن نمایید.

 تایر پیکاپ رولر یکی از قطعات بخش تغذیه کاغذ در پرینترها ، کپی ها ، چندکاره ها و ... است که تمیز نبودن، فرسودگی و خرابی آن می تواند منجر به جمع شدن و گیر کردن کاغذ در دستگاه شده عملکرد پرینتر را مختل نماید. تعویض قطعه مشکل ساز با تایر پیکاپ رولر جدید مشکل فوق را حل می نماید.
 

پیکاپ و میل پیکاپ :
عموما" بصورت بیضی شکل می باشد که اگر خورده شود یا سائیده گردد ، کاغذ را نمی کشد.تنها قطعه ای است که میتوان با سیم ظرفشوئی شست.که برای رفع ایراد :

    لاستیک پیکاپ را با یک چیز نوک تیز دون دون ضربه می زنیم تا سطح آن از سائیدگی در آید.
    از تیوپ لاستیک چرخ کرسی استفاده کنید .
    زدن چسب برق زیر لاستیک پیکاپ.
    شستن و تمیز کردن سطح رویی آن

نام نویسنده امداد تونر
تگ ها