شارژ پرینتر

اسامی پرینترهای لیزری تک کاره HP همراه با تونر کارتریج

1399/1/2

در جدول زیر مدل پرینترهای اچ پی تک کاره با قابلیت چاپ تک رنگ (سیاه سفید) ذکر شده است و به نوع کارتریج و مواد مصرفی و ظرفیت پرینت آنها و همچنین سرعت و نوع گارانتی اشاره شده است

جهت اطلاع از مشخصات ، موجودی و قیمت روز با واحد مشاوره و فروش امداد تونر09120894912 تماس بگیرید

 

مدل پرینتر نوع پرینتر سرعت مدل کارتریج کاربری گارانتی
  لیزری سیاه سفید 19PPM   خانگی / اداری اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 19PPM   خانگی / اداری اصلی دارد
HP 1109 لیزری سیاه سفید 19PPM   خانگی / اداری نا موجود
  لیزری سیاه سفید 19PPM   خانگی / اداری اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 25PPM   خانگی / اداری اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 30PPM   خانگی / اداری اصلی دارد
HP 2055 لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی نا موجود
HP 2035N لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
HP 2055D لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی نا موجود
  لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی نا موجود
HP M401N لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی ناموجود
  لیزری سیاه سفید 33PPM   اداری / سازمانی ناموجود
HP 4015 لیزری سیاه سفید 43PPM   اداری / سازمانی نا موجود
HP 3015 لیزری سیاه سفید 40PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 40PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
HP 3015X لیزری سیاه سفید 40PPM   اداری / سازمانی نا موجود
  لیزری سیاه سفید 52PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 43PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 43PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
HP 5200 لیزری سیاه سفید 35PPM   اداری / سازمانی نا موجود
  لیزری سیاه سفید 35PPM   اداری / سازمانی نا موجود
  لیزری سیاه سفید 45PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
HP M806N لیزری سیاه سفید 30PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 35PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
HP M712XH لیزری سیاه سفید 45PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
HP M712N لیزری سیاه سفید 45PPM   اداری / سازمانی نا موجود
  لیزری سیاه سفید 25PPM   خانگی / اداری اصلی دارد
HP M606X لیزری سیاه سفید 65PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 45PPM   اداری / سازمانی ناموجود
  لیزری سیاه سفید 45PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 40PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 40PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
  لیزری سیاه سفید 40PPM   اداری / سازمانی اصلی دارد
نام نویسنده امداد تونر