شارژ پرینتر

تعویض تونر کارتریج HP 88A از پرینترها و چندکاره های سازگار

1399/1/2

هنگامی که کارتریج به پایان عمر مفید خود نزدیک می شود ، شما را وادار به تعویض و جایگزینی می کند . شما می توانید به ادامه کار چاپ خود با تونر اچ پی بپردازید اما لازم است بدانید که تونر چند کاره , دیگر بازده و کیفیت قابل قبول شما را نخواهد داد . برای تعویض تونر کارتریج مراحل زیر را انجام دهید .

1 - درب اسکنر را بلند کنید .

2 - پوشش کاور را باز کنید .

3 - تونر کارتریج اچ پی را خارج کنید .

4 - تونر کارتریج جدید را از بسته بندی اش خارج سازید . بسته بندی را برای قرار دادن کارتریج قدیمی نگه دارید .

5 - دو سمت کارتریج را دستانتان بگیرید و به آرامی کارتریج را تکان دهید .

احتیاط : هرگز سطح غلطکی را لمس نکنید .

6 - قسمت نارنجی رنگ که در کناره ی کارتریج وجود دارد را گرفته و شروع کنید به آرامی به بیرون کشیدن . این کار را تا زمانی که نوار نارنجی رنگ کامل بیرون بیاید ادامه دهید .

7 - کارتریج را به درستی و با دقت کافی مطابق با پرینتر وارد کنید و اطمینان حاصل کنید که تونر کارتریج در سر جایش کاملا محکم و پایدار قرار گرفته است .

8 - پوشش بالایی را ببندید .

 9 - درب مونتاژ اسکنر را ببندید .

نام نویسنده امداد تونر