حالت نمایش

پرس کپی toshiba 350 جزییات محصول

پرس کپی toshiba 350 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • TOSHIBA 350 Press Roll
  رول پرس دستگاه کپی توشیبا 350
  فتوکپی های سازگار:Toshiba DP3500, DP4500, 28, 35, 352, 353, 35P, 45, 450, 452, 453
  پرس فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
  فروش پرس رولر کپی بصورت تک و عمده
  پرس رولر فرسوده می تواند باعث افت کیفیت پرینت و چروک خوردن کاغذ و ... گردد. تعویض قطعه فرسوده با پرس رولر جدید متناسب با دستگاه ، به رفع این مشکل کمک می نماید.
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرس رولر Toshiba تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

پرس کپی 355 toshiba جزییات محصول

پرس کپی 355 toshiba امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • TOSHIBA 355 Press Roll
  رول پرس دستگاه کپی توشیبا 355
  فتوکپی های سازگار:Toshiba E STUDIO 355SE, 356, 357, 455, 455SE, 456, 457, 506, 507
  پرس فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
  فروش پرس رولر کپی بصورت تک و عمده
  پرس رولر فرسوده می تواند باعث افت کیفیت پرینت و چروک خوردن کاغذ و ... گردد. تعویض قطعه فرسوده با پرس رولر جدید متناسب با دستگاه ، به رفع این مشکل کمک می نماید.
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرس رولر TOSHIBA تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

پرس کپی 166 toshiba جزییات محصول

پرس کپی 166 toshiba امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • TOSHIBA 166 Press Roll
  رول پرس دستگاه کپی توشیبا 166
  فتوکپی های سازگار:Toshiba E STUDIO 163, 165, 166, 167, 181, 182, 195, 202S, 203, 205, 206, 207, 212, 223, 225, 237, 242, 245
  پرس فیوزینگ درجه یک و با کیفیت
  فروش پرس رولر کپی بصورت تک و عمده
  پرس رولر فرسوده می تواند باعث افت کیفیت پرینت و چروک خوردن کاغذ و ... گردد. تعویض قطعه فرسوده با پرس رولر جدید متناسب با دستگاه ، به رفع این مشکل کمک می نماید.
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی پرس رولر Toshiba تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید