حالت نمایش

مخزن جوهر canon ip7240 جزییات محصول

مخزن جوهر canon ip7240 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • CANON IP7240 Color Ink Container
  مخزن یا تانک جوهر 5 رنگ کنون IP7240
  کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  حجم تانک جوهر : هر رنگ 50 میلی لیتر
  پرینترهای سازگار : Canon Pixma MG5450, IP 7240, 6450 , MG5400 , MG5550IP7250 , MG 7150 , MG 635 , MX925
  نصب مخزن جوهر و شلنگ تخلیه انجام میشود
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی مخزن جوهری رنگی CANON IP7240 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

مخزن جوهر canon ip4840 جزییات محصول

مخزن جوهر canon ip4840 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • CANON IP4840 Color Ink Container
  مخزن یا تانک جوهر 5 رنگ کنون IP4840
  کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  حجم تانک جوهر : هر رنگ 50 میلی لیتر
  پرینترهای سازگار : canon IP4810/IP4820/IP4840/IP4850/IP4870/IP4880/MG5120/MG5140/MG5150MG5170/MG5180/MG5210/MG5220/MG5240/MG5250/MG5270
  نصب مخزن جوهر و شلنگ تخلیه انجام میشود
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی مخزن جوهری رنگی CANON IP4840 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

مخزن جوهر canon ip7250 جزییات محصول

مخزن جوهر canon ip7250 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • CANON IP7250 Color Ink Container
  مخزن یا تانک جوهر 5 رنگ کنون IP7250
  کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  حجم تانک جوهر : هر رنگ 50 میلی لیتر
  پرینترهای سازگار : Canon Pixma MG5450, IP 7240, 6450 , MG5400 , MG5550IP7250 , MG 7150 , MG 635 , MX925
  نصب مخزن جوهر و شلنگ تخلیه انجام میشود
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی مخزن جوهری رنگی CANON IP7250 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

مخزن جوهر canon ip4940 جزییات محصول

مخزن جوهر canon ip4940 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • CANON IP4940 Color Ink Container
  مخزن یا تانک جوهر 5 رنگ کنون IP4940
  کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  حجم تانک جوهر : هر رنگ 50 میلی لیتر
  پرینترهای سازگار : canon IP4810/IP4820/IP4840/IP4850/IP4870/IP4880/MG5120/MG5140/MG5150MG5170/MG5180/MG5210/MG5220/MG5240/MG5250/MG5270
  نصب مخزن جوهر و شلنگ تخلیه انجام میشود
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی مخزن جوهری رنگی CANON IP4940 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

مخزن جوهر canon mg6140 جزییات محصول

مخزن جوهر canon mg6140 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • CANON MG6140 Color Ink Container
  مخزن یا تانک جوهر 5 رنگ کنون MG6140
  کارکرد مخزن جوهر : بسته به حجم جوهر تزریقی
  امکان شارژ مجدد : به کمک تزریق جوهر
  حجم تانک جوهر : هر رنگ 50 میلی لیتر
  پرینترهای سازگار : canon PIXMA MG-6140 - PIXMA MG-6240 - PIXMA MG-8140 - PIXMA MG-8240
  نصب مخزن جوهر و شلنگ تخلیه انجام میشود
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی مخزن جوهری رنگی CANON MG6140 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید