حالت نمایش

رول فکس brother pc-202 جزییات محصول

رول فکس brother pc-202 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Brother PC-202 Fax Roll
  رول فاکس حرارتی شارپ مدل 202
  ظرفیت رول : 450 برگ
  تعداد رول : 2 عدد
  رول درجه یک و با کیفیت
  فروش بصورت تک و عمده
  فکسهای سازگار:, BROTHER Fax 1020E - 1020
  تناسب کامل و عدم استهلاک دستگاه
  چاپ غیر براق
  متراژ واقعی
  چاپ با کیفیت بسیار نزدیک به متن اصلی
  طراحی خاص جهت محافظت از هد فکس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول فکس Brother PC-202 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

رول فکس brother pc-501 جزییات محصول

رول فکس brother pc-501 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Brother PC-501 Fax Roll
  رول فاکس حرارتی شارپ مدل 501
  ظرفیت رول : 144 برگ
  رول درجه یک و با کیفیت
  فروش بصورت تک و عمده
  فکسهای سازگار:, BROTHER Fax 878 - 837MCS
  تناسب کامل و عدم استهلاک دستگاه
  چاپ غیر براق
  متراژ واقعی
  چاپ با کیفیت بسیار نزدیک به متن اصلی
  طراحی خاص جهت محافظت از هد فکس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول فکس Brother PC-501 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

رول فکس brother pc-201 جزییات محصول

رول فکس brother pc-201 امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Brother PC-201 Fax Roll
  رول فاکس حرارتی شارپ مدل 201
  ظرفیت رول : 450 برگ
  رول درجه یک و با کیفیت
  فروش بصورت تک و عمده
  فکسهای سازگار:, BROTHER Fax 1020E -1020
  تناسب کامل و عدم استهلاک دستگاه
  چاپ غیر براق
  متراژ واقعی
  چاپ با کیفیت بسیار نزدیک به متن اصلی
  طراحی خاص جهت محافظت از هد فکس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول فکس Brother PC-201 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

رول فکس brother pc-402rf جزییات محصول

رول فکس brother pc-402rf امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Brother PC-402RF Fax Roll
  رول فاکس حرارتی شارپ مدل 402RF
  تعداد رول : 2 عدد
  رول درجه یک و با کیفیت
  فروش بصورت تک و عمده
  فکسهای سازگار:, Brother Fax Machines 560, 565, 580, 580MC, FAX-575
  تناسب کامل و عدم استهلاک دستگاه
  چاپ غیر براق
  متراژ واقعی
  چاپ با کیفیت بسیار نزدیک به متن اصلی
  طراحی خاص جهت محافظت از هد فکس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول فکس Brother PC-402RF تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

رول فکس brother pc-302rf جزییات محصول

رول فکس brother pc-302rf امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Brother PC-302RF Fax Roll
  رول فاکس حرارتی شارپ مدل PC-302RF
  تعداد رول : 2 عدد
  رول درجه یک و با کیفیت
  فروش بصورت تک و عمده
  فکسهای سازگار:, BROTHER -775SI, IntelliFax-875MC, MFC-970MC, IntelliFax-750, -770, IntelliFax-775, IntelliFax-870MC, IntelliFax-885MC
  تناسب کامل و عدم استهلاک دستگاه
  چاپ غیر براق
  متراژ واقعی
  چاپ با کیفیت بسیار نزدیک به متن اصلی
  طراحی خاص جهت محافظت از هد فکس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول فکس Brother PC-302RF تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

رول فکس brother pc-204rf جزییات محصول

رول فکس brother pc-204rf امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Brother PC-204RF Fax Roll
  رول فاکس حرارتی شارپ مدل 204RF
  تعداد رول : 4 عدد
  رول درجه یک و با کیفیت
  فروش بصورت تک و عمده
  فکسهای سازگار:, BROTHER 1270e, 1570MC, 1575MCMFC-1025, MFC-1770, MFC-1780, MFC-1870MC, MFC-1970MC,1170, 1270
  تناسب کامل و عدم استهلاک دستگاه
  چاپ غیر براق
  متراژ واقعی
  چاپ با کیفیت بسیار نزدیک به متن اصلی
  طراحی خاص جهت محافظت از هد فکس
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی رول فکس Brother PC-204RF تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید