حالت نمایش

هد epson lq300+ & 300+ii جزییات محصول

هد epson lq300+ & 300+ii امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • Printer Head for Epson LQ 300 Remanufactured Print Head Dot Matrix Print Head
  عمر هد : 500000 نقطه
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : LQ300+ / 300+II
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد EPSON LQ300 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 950cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 950cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 950 CYAN - 950 MAGENTA - 950 YELLOW - 950 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 950
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار :,HP 276dw HP 8000,HP 8100,HP 251dw
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 950 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 90 cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 90 cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 90 CYAN - 90 MAGENTA - 90 YELLOW - 90 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 90
  هد روی کارتریج نمیباشد
  4 هد اچ پی 90 وجود دارد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : HP 4000 ,4000ps , 4500 , 4500ps , 4020 1067 mm ,4020ps 1067 mm4500mfp, 4520 1067 mm , 4520ps 1067 mm , 4520
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 90 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد 5 رنگ جوهرافشان canon جزییات محصول

هد 5 رنگ جوهرافشان canon امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • CANON 5 COLOR printhead
  هد جوهری 5 رنگ پرینتر جوهری کانن
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : پرینترهای جوهرافشان کنون 5 رنگ
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی CANON تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد 6 رنگ جوهرافشان epson جزییات محصول

هد 6 رنگ جوهرافشان epson امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • EPSON 6 COLOR printhead
  هد جوهری 6 رنگ پرینتر جوهری اپسون
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : پرینترهای جوهرافشان اپسون 6 رنگ
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی EPSON تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد 4 رنگ جوهرافشان epson جزییات محصول

هد 4 رنگ جوهرافشان epson امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • EPSON CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی پینتر جوهری اپسون
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : پرینترهای جوهرافشان اپسون 4 رنگ
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی EPSON تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد 4 رنگ جوهرافشان hp جزییات محصول

هد 4 رنگ جوهرافشان hp امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی پینتر جوهری اچ پی
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : پرینترهای جوهرافشان اچ پی 4 رنگ
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 729cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 729cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 729 CYAN - 729 MAGENTA - 729 YELLOW - 729 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 729
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : HP DesignJet T730 ; HP DesignJet T830
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 729 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 88cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 88cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 88 CYAN - 88 MAGENTA - 88 YELLOW - 88 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 88
  هد روی کارتریج نمیباشد
  2 هد اچ پی 88 وجود دارد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : HP K550- K550DTN-K550DTWN- K5400- K5400DN- K5400DTN- K5400N- K8600-K8600DN- L7480- L7680- L7780
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 88 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 11cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 11cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 11 CYAN - 11 MAGENTA - 11 YELLOW - 11 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 11
  هد روی کارتریج نمیباشد
  4 هد اچ پی 11 وجود دارد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : HP 1100D- 1100DTN- 1200- 2200- 2230- 2250- 2280 2300- 2300N- 2300DTN- 2600- 2800- 2800DT- 2800DTN- CP1700- 70- 100- 110- 500- 510- 800- 815-MFP- 820MFP-110PLUS- 500MPNP- 500PLUS- 500PS- 800PS- 9110- 9120- 9130- K850- K850DTN
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 11 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 940cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 940cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 940 CYAN - 940 MAGENTA - 940 YELLOW - 940 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 940
  هد روی کارتریج نمیباشد
  2 هد اچ پی 940 وجود دارد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : 8000-8500 HP
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 940 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 80cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 80cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 80 CYAN - 80 MAGENTA - 80 YELLOW - 80 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 80
  هد روی کارتریج نمیباشد
  4 هد اچ پی 80 وجود دارد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : 1050c Plus , 1050c ,1055cm ,1055cm Plus
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 80 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 920cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 920cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 920 CYAN - 920 MAGENTA - 920 YELLOW - 920 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 920
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : HP 6000,HP 6500,HP 7500
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 920 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 178cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 178cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 178 CYAN - 178 MAGENTA - 178 YELLOW - 178 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 178
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : HP 7510 , HP 7520 , HP 7525 , HP 8550 , HP 6380 , HP 5445 , HP 5460 , HP 7560
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 178 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید

هد جوهرافشان hp 564cmyk جزییات محصول

هد جوهرافشان hp 564cmyk امتیازمحصول تماس بگیرید جزییات محصول
 • HP 564 CYAN - 564 MAGENTA - 564 YELLOW - 564 BLACK printhead
  هد جوهری قرمز زرد آبی مشکی اچ پی مدل 564
  هد روی کارتریج نمیباشد
  مکانیزم خاصی جهت تزریق جوهر به درون هد وجود دارد و هد هم این جوهر را برای چاپ استفاده میکند
  پرینترهای سازگار : HP 5400 , HP 5380 ,HP 6380 ,HP 6375 ,HP 8550 ,HP 110A ,HP 111A ,HP 211A ,HP 311 A ,HP 611 A ,HP 410A ,HP C510
  لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت نهایی هد رنگی و مشکی HP 564 تماس بگیرید
  امداد تونر 09120894912
تماس بگیرید